logo

поширені запитання


Документарний акредитив – це зобов'язання Банку здійснити платіж на користь Продавця (Бенефіціара) в обумовленій сумі, за умови надання Бенефіціаром у встановлений термін документів, які відповідають умовам акредитиву та підтверджують відвантаження товару / надання послуг / виконання робіт згідно з контрактом.

Банківська гарантія – письмове зобов'язання Банку сплатити бенефіціару гарантовану суму у випадку отримання письмової вимоги у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань, які передбачені умовами гарантії