You are here

Овердрафт

Овердрафт - короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту, що дає можливість клієнтам здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо.

Кредит у вигляді овердрафту надається усім сегментам цільової групи клієнтів Банку - фізичним особам – підприємцям, підприємствам малого, середнього та корпоративного бізнесу - для оплати вартості товарів та послуг на платній та зворотній основі.

Валюта кредиту Гривня
Вид кредиту Класичний овердрафт Овердрафт у вигляді кредитної лінії
Термін користування кредитом До 30% середньомісячних надходжень на поточний рахунок
Ліміт кредитування До 30% середньомісячних надходжень на поточний рахунок
Базова процентна ставка* 18% річних 21% річних 27% річних
Забезпечення Депозит Нерухоме майно, обладнання, автотранспорт Товари в обороті, майнові права на грошові кошти згідно договорів /контрактів
Погашення відсотків Щоденно
Погашення кредиту Автоматично (без участі Клієнта) на правах договірного списання за рахунок грошових надходжень на поточний рахунок
Комісія Щомісячна, в розмірі 0,1% ліміту кредитування

*Процентна ставка за кожним кредитом встановлюється індивідуально з урахуванням усіх ризиків, пов’язаних з конкретним позичальником та проектом

Особливі умови надання овердрафту:

 1. Наявність відкритого поточного рахунку у Банку.
 2. Постійні грошові надходження коштів на рахунок в Банку не менше ніж від трьох контрагентів.
 3. Класичний овердрафт встановлюється на термін до 30 днів при обов‘язковому погашенні   (обнулінні) заборгованості за овердрафтом по строку погашення траншу овердрафту.
 4. Овердрафт у вигляді кредитної лінії відкривається з постійним або змінним лімітом   кредитування на термін від 1 до 12 місяців при відсутності обов‘язкової вимоги щодо   погашення (обнуління) овердрафту протягом терміну дії договору кредиту за   овердрафтом.
 5. Строк існування клієнта не менш 1 року з моменту реєстрації.
 6. Клієнт повинен мати добру кредитну історію /ділову репутацію.
 7. Клієнт працює у прибутковій галузі.
 8. Наявність у клієнта ліквідної застави.

Переваги овердрафту:

 1. Забезпечення своєчасної оплати зобов'язань підприємства в рамках установленого   ліміту.
 2. Отримання кредитних коштів шляхом надання до Банку платіжних документів на оплату або розпорядження на проведення платежу за системою «Клієнт-Банк».
 3. Можливість збільшення ліміту кредитування при рості обсягів надходження коштів на   поточний рахунок.
 4. Можливість клієнта самостійно визначати необхідність в додатковому   короткостроковому фінансуванні в межах встановленого ліміту.
 5. Самостійне регулювання строків користування овердрафтом у межах установленого строку.
 6. Автоматичне погашення овердрафту за рахунок надходжень на поточний рахунок клієнта.