You are here

Кредитна програма «Реконструкція та розвиток»

Даний кредитний продукт розрахований на такі сегменти цільової групи клієнтів Банку, як представники малого, середнього та корпоративного бізнесу.

Метою використання наданих кредитних коштів має бути реалізація проектів у пріоритетних галузях економіки. Пріоритетними цілями та напрямками кредитування у рамках даної програми є: 

 • розширення виробництва;
 • придбання або модернізація основних засобів;
 • впровадження нових технологій;
 • інноваційна діяльність.

Сектори промисловості та галузі економіки, які мають пріоритет у рамках кредитної програми Банку: 

 • енергетика, енерго ефективність, енергозбереження;
 • природні ресурси та обробна промисловість;
 • виробництво; 
 • муніципальна, соціальна, екологічна інфраструктура; 
 • транспорт;
 • зв'язок, інформаційні технології та засоби масової інформації;
 • агропромисловий комплекс.

 АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» не фінансує:

 • оборонну промисловість та виробництво зброї;
 • виробництво тютюнових та алкогольних виробів;
 • виробництво речовин, заборонених українськими та міжнародними правовими актами;
 • гральні заклади. 

Кредит за програмою «Реконструкція та розвиток» надається при дотриманні таких умов:

 1. Внесення позичальником власного внеску у розмірі не менше ніж 20% від загальної вартості проекту.
 2. Наявність бізнес – плану та техніко - економічного обґрунтування (ТЕО) проекту.
 3. Наявність прогнозного руху грошових коштів (cash - flow) кредитного проекту. 
Валюта кредиту Гривня
Ліміт кредитування До 15 млн. грн.
Термін користування кредитом До 5 років
Вид кредиту Кредит/Кредитна лінія
Забезпечення Усі види забезпечення
Базова процентна ставка* 18% річних
Погашення відсотків Щомісячно
Погашення кредиту Згідно графіку, який погоджено з Банком
Комісія Одноразова, 1% від суми кредиту/кредитної лінії

* Процентна ставка за кожним кредитом встановлюється індивідуально з урахуванням усіх ризиків, пов’язаних з конкретним позичальником та проектом.

Моніторинг та реалізація проекту у рамках кредитної програми «Реконструкція та розвиток» передбачає наступне:

 • Фінансування проекту відповідно до кредитного договору. 
 • Проведення моніторингу проекту шляхом отримання інформації про поточний фінансовий стан позичальника та осіб, які надали забезпечення за проектом.
 • Хід реалізації проекту та виявлення потенційних проблем проекту.
 • Порівняльний аналіз планових і поточних показників за проектом.
 • Контроль за виконанням позичальником умов кредитування.
 • Оцінка поточного стану забезпечення.