You are here

Правління Банку

Правління є виконавчим органом Банку та здійснює управління його поточною діяльністю, несе відповідальність за ефективність його роботи у відповідності з принципами та порядком, встановленими внутрішніми документами Банку, рішеннями Загальних зборів учасників (акціонерів) та Спостережної ради Банку.

Локтіонов Олег Юрійович Голова Правління Банку з січня 2010 року.
Стаж роботи в банківських установах України - 21 рік.
Закінчив Українську Академію внутрішніх справ (спеціальність – „Правознавство”, кваліфікація – юрист) та Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченко (спеціальність –„Фінанси”, кваліфікація – магістр економічних наук).
В Банку працює з 2005 року. Обіймав посаду Заступника Голови Правління.

Третьяков Василь Валерійович Заступник Голови Правління Банку
Стаж роботи в банківських установах України - 28 років.
Закінчив Київський інститут народного господарства (спеціальність - “Фінанси і кредит”) та Міжнародний інститут менеджменту (спеціальність – “Ділова адміністрація в галузі зовнішньоекономічної діяльності”).
Працює на займаній посаді з 2004 року. У травні 2012 року Рішенням Правління призначений відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу.

Зеленюк Наталія Олександрівна Головний бухгалтер
Стаж роботи в банківській системі - 17 років.
Закінчила Київський торгівельно – економічний інститут та Український транспортний університет (спеціальність – “Економіка підприємства”).
Працює в Банку з 2004 року. На посаді Головного бухгалтера з 2007 року. У січні 2010 року призначена Спостережною Радою членом Правління Банку.