Курси валют
   станом на 24.02.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.2024.60
Євро26.2026.65
ЮАНЬ3.104.00

 

03.09.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
 
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», що знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє, згідно ч.3 ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», про підсумки голосування позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що відбулися 03 вересня 2012 року:
 
1. Розгляд першого питання порядку денного: «Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів та лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
Проект рішенняз першого питання порядку денного: «Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Баранову Олесю Андріївну, а також Лічильну комісію у наступному складі:
1.   Літош Ігор Олександрович – Голова Лічильної комісії;
2.   Кондратюк Олена Сергіївна – Член Лічильної комісії».
За результатами голосування по першому питанню порядку денного:
 «За» проголосували 235 986 голосів - простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
2.Розгляд другого питання порядку денного: «Затвердження Програми фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».
Проект рішенняз другого питання порядку денного: «Затвердити Програму фінансового оздоровлення Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».
За результатами голосування з другого питання порядку денного:
«За» проголосували 235 986 голосів – простих іменних акцій, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів – простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів – простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
 
При проведенні підрахунку голосів недійсних бюлетенів чи бюлетенів, за якими неможливо виявити волевиявлення акціонера (представника) Банку, Лічильною комісією не виявлено.
 
 
Голова Правління                                                                                                           О.Ю. Локтіонов