Курси валют
   станом на 05.06.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США26.5026.95
Євро29.1530.15
ЮАНЬ3.204.20
 

 

08.08.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

 

 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку”, що знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє, згідно ч.3 ст.45 Закону України „Про акціонерні товариства”, про підсумки голосування позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”, що відбулися 06 серпня 2012 року:
 
1.Розгляд першого питання порядку денного: «Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів та лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
Проект рішенняз першого питання порядку денного: «Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Баранову Олесю Андріївну, а також Лічильну комісію у наступному складі:
1.   Літош Ігор Олександрович – Голова Лічильної комісії;
2.   Кондратюк Олена Сергіївна – Член Лічильної комісії».
За результатами голосування по першому питанню порядку денного:
 «За» проголосували 235 986 голосів - простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
 
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
2.Розгляд другого питання порядку денного: «Дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
Проект рішенняз другого питання порядку денного: «Достроково припинити з 06 серпня 2012 року повноваження всіх дійсних членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Припинити дію укладених договорів з членами Спостережної ради у порядку визначеному чинним законодавством України».
За результатами голосування з другого питання порядку денного:
«За» проголосували 235 986 голосів – простих іменних акцій, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів – простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів – простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
3. Розгляд третього питання порядку денного: «Обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
Список запропонованих акціонером Банку, Державним підприємством «Державна інвестиційна компанія», в якості його представників до нового складу Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», відповідно до включеної до бюлетеня для голосування інформації: Шут Сергій Олександрович, Ісаакян Арсен Ваграмович, Смирнов Андрій Олександрович, Хоменко Віктор Васильович, Прилипко Руслан Валерійович.
За результатами голосування з третього питання порядку денного:

ПІБ кандидата
Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата, представником якої є кандидат:
Кількість голосів «ЗА», яка віддається за кандидата
1
Шут Сергій Олександрович
Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»
235 986
2
Ісаакян Арсен Ваграмович
Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»
235 986
3
Смирнов Андрій Олександрович
Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»
235 986
4
Хоменко Віктор Васильович
Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»
235 986
5
Прилипко Руслан Валерійович
Державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»
235 986

Спостережна рада АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» сформована у новому складі у зв’язку з обранням повного кількісного складу Спостережної ради шляхом прийняття рішення кумулятивним голосуванням. До складу Спостережної ради Банку обрано: Шута Сергія Олександровича, Ісаакяна Арсена Ваграмовича, Смирнова Андрія Олександровича, Хоменко Віктора Васильовича, Прилипко Руслана Валерійовича.
 
4. Розгляд четвертого порядку денного: «Обрання Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Обрати Головою Спостережної ради Шута Сергія Олександровича».
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:
«За» проголосували 235 986 голоси - простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
5. Розгляд п’ятого питання порядку денного: «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та іншими членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів».
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: «Затвердити умови трудових договорів (контрактів) для укладення з Головою, заступником Голови та з іншими членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» (проекти трудових договорів (контрактів) додаються).
Встановити розмір винагороди Голови, заступника Голови та інших членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно умов трудових договорів (контрактів).
Уповноважити Голову правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» або особу яка виконує його обов’язки на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою, заступником Голови та іншими членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно затверджених умов».
За результатами голосування з п’ятого питання порядку денного:
«За» проголосували 235 986 голоси - простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
6. Розгляд шостого питання порядку денного: «Обрання Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Обрати Заступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Ісаакяна Арсена Ваграмовича».
За результатами голосування з шостого питання порядку денного:
«За» проголосували 235 986 голоси - простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Проти» проголосували 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
«Утримались» 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
 
При проведенні підрахунку голосів недійсних бюлетенів чи бюлетенів, за якими неможливо виявити волевиявлення акціонера (представника) Банку, Лічильною комісією не виявлено.
 
 
Голова Правління                                                                                                           О.Ю. Локтіонов