Курси валют
   станом на 24.02.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.2024.60
Євро26.2026.65
ЮАНЬ3.104.00

 

26.07.2012 Загальні збори акціонерів

 
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
 
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про доповнення на вимогу акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», які відбудуться 06 серпня 2012 року об 11 годині 00 хв. за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, (повідомлення про проведення опубліковані 06.07.2012 р. у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 123 (3423) та виданні «Фондовий ринок. Київ» № 26-27 (146) наступним питаннями:
 
§ Обрання Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 31 липня 2012 року.
З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кім.002, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, відповідальна особа: начальник відділу операцій з цінними паперами Управління цінних паперів та акціонерного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Березкіна Тетяна Вікторівна, телефон: 044- 454-27-00; 044- 454-27-02.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у Зборах, проводитиметься в день проведення зборів з 10.00 до 10.30 за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001.
 
 
Голова Правління О.Ю.Локтіонов