Курси валют
   станом на 24.02.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.2024.60
Євро26.2026.65
ЮАНЬ3.104.00

 

06.07.2012 Позачергові загальні збори акціонерів УБРР

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», які відбудуться 06 серпня 2012 року о 11 годині 00 хв. за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001,

з наступним порядком денним

1.               Обрання секретаря та лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

2.               Дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

3.               Обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

4.               Обрання Голови Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку".

5.               Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та іншими членами Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку", встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 31 липня 2012 року.

З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кім. 002, в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, відповідальна особа: начальник Відділу операцій з цінними паперами Управління цінних паперів та акціонерного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Березкіна Тетяна Вікторівна, телефон: 044- 454-27-00; 044- 454-27-21.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у Зборах, проводитиметься з 10.00 до 10.30 за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001.

 

Голова Правління                                        О.Ю. Локтіонов