Курси валют
   станом на 24.02.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.2024.60
Євро26.2026.65
ЮАНЬ3.104.00

 

20.06.2012 - Зміна складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Голові Спостережної Ради АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” (надалі – Банк) Караулу Ю.І. надійшла Заява від 06.06.2012 року члена Спостережної ради Банку Сакевіч Наталії Василівни про припинення її повноважень, як члена Спостережної ради за власним бажанням на підставі підпункту 1 абзацу 2 пункту 6.4 Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства „Український банк реконструкції та розвитку”, затвердженого протоколом №1 від 24.03.2011 року Річних Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” (надалі – Положення про Спостережну раду).

Відповідно до п.10.5.12 Статуту АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”, без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Спостережної ради припиняються у випадках, передбачених Положенням про Спостережну Раду та/або чинним законодавством.

Згідно з підп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акціонерні товариства”, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні.

При цьому підп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду також передбачено, що без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це банку за два тижні.

У зв’язку із вказаним, 20 червня 2012 року на підставі підп.1) ч.1 ст.57 Закону України „Про акціонерні товариства”, підп.10.5.12 Статуту АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”, підп.1) п.6.4 Положення про Спостережну раду та заяви члена Спостережної ради Сакевіч Н.В. від 06.06.2012р. про припинення повноважень за власним бажанням, припинено повноваження Сакевіч Н.В. як члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”, представника акціонера – Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Сакевіч Наталія Василівна - член Спостережної ради, паспорт: серія СН № 454014, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.04.1997р.

На даний час Сакевіч Н.В. часткою в статутному капіталі АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаді члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” Сакевіч Н.В. перебувала з 24 березня 2011 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку”, оформленого протоколом №1 від 24.03.2011р., яким Сакевіч Н.В. була призначена членом Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” в якості представника акціонера – Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

На даний час нового члена Спостережної ради АТ (публ.) „Український банк рекострукції та розвитку” замість Сакевіч Н.В. не призначено.

Голова Правління                                 Локтіонов О.Ю.