Курси валют
   станом на 24.02.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.2024.60
Євро26.2026.65
ЮАНЬ3.104.00

 

12.04.2012 - Проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗБОРІВ АТ (ПУБЛ.) «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», які відбудуться „19” квітня 2012 року о 11 годині 00 хв. за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001,

з наступним порядком денним:

  1. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів та лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
  2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" за 2011 рік.
  3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" за 2011 рік.
  4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" щодо перевірки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
  5. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку зовнішньої аудиторської фірми щодо підтвердження фінансової звітності АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" за 2011 рік.
  6. Затвердження Річного звіту (річних результатів діяльності) і річної фінансової звітності АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" за 2011 рік.
  7. Розподіл прибутку АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" за результатами діяльності за 2011 рік. 8. Визначення Основних напрямків діяльності АТ (публ.) „Український банк реконструкції та розвитку” на 2012 – 2020 роки.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – „12” квітня 2012 року.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)

Найменування показника 

Період

звітний

попередній

Усього активів 

157 335  

126 779  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 32 405

   9 313

Кошти в інших банках 

 36 007

  39 752

Кредити та заборгованість клієнтів 

 19 553

  10 530

Усього зобов'язань 

  90 850

  60 401

Кошти банків 

  23 010

      0

Кошти клієнтів 

  11 246

  26 706

Усього власного капіталу та частка меншості 

  66 485

  66 378

Статутний капітал 

  95 000

  95 000

Чистий прибуток/(збиток) 

     95

  1 607

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

(грн.) 

    0,50

   9,03

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну

просту акцію (грн.) 

    0,50

   9,03

З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кім.211, в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, відповідальна особа: Провідний спеціаліст Управління цінних паперів та акціонерного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Березкіна Тетяна Вікторівна, телефон: (044) 454-27-00; (044) 454-27-02.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у Зборах, проводитиметься з 10.00 до 10.30 за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001.”.

Начальник Юридичного управління                                                          В. Рукавичка