Курси валют
   станом на 24.02.2020 
ВалютаКупівляПродаж
Долар США24.2024.60
Євро26.2026.65
ЮАНЬ3.104.00

 

06.01.12 - Позачергові загальні збори акціонерів УБРР

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, повідомляє про доповнення на вимогу акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», які відбудуться 23 січня 2012 року об 11 годині 00 хв. за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, (повідомлення про проведення опубліковано 21.12.2011 р. у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 242 (3293) та виданні «Фондовий ринок. Київ» № 51-2 (119) наступними питаннями:

  • Обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
  • Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
  • Обрання членів Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Обрання Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
  • Обрання Заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
  • Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та іншими членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 17 січня 2012 року.

З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кім.211, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001, відповідальна особа: провідний спеціаліст Управління цінних паперів та акціонерного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Березкіна Тетяна Вікторівна, телефон: 044- 454-27-00; 044- 454-27-02.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену згідно чинного законодавства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у Зборах, проводитиметься в день проведення зборів з 10.00 до 10.30 за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, кабінет № 001.

АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»