Пакет документів для розгляду заявки на отримання кредиту

 1. Установчі та реєстраційні документи позичальника (засвідчені нотаріально або підписом уповноваженої особи позичальника та скріплені печаткою позичальника).
 2. Інші правоустановчі документи:
  • рішення компетентного органу відповідно до установчих документів позичальника про отримання кредиту в АТ (публ.)Український банк реконструкції та розвитку(наприклад, протокол зборів засновників (акціонерів, учасників).
  • ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, що засвідчені підписом керівника позичальника та відбитком печатки позичальника.
 3. Фінансові документи та довідки:
  • баланси та звіти про фінансові результати та їх використання підприємства за останній рік (поквартально), з відміткою органу статистики України, засвідчені уповноваженими особами позичальника та скріплені печаткою позичальника;
  • довідки з банків (підписані уповноваженими особами відповідного банку), про рух по поточних рахунках позичальника в національній та іноземній валюті за останні 12 місяців, що відкриті в них із зазначенням загальних сум надходжень та списань грошових коштів у розрізі місяців;
  • копії кредитних договорів та додаткових угод до них, договорів по забезпеченню при наявності непогашених кредитів в інших кредитно-фінансових установах, засвідчені уповноваженими особами позичальника та скріплені печаткою позичальника;
  • довідки з банків (підписані уповноваженими особами відповідних банків) про наявність (відсутність) простроченої кредитної заборгованості при наявності непогашених кредитів в інших кредитно-фінансових установах.
 4. Документи на забезпечення кредитних зобов'язань:
  • правовстановлюючі документи на майно, що пропонується банку в якості застави;
  • документи, що підтверджують повноваження представників заставодавця на оформлення майна в заставу;
  • виписку з балансу заставодавця на дату звернення до банку та на дату укладення договору застави, з розшифровкою статі балансу, де обліковується майно, що пропонується банку в якості застави, підписану керівником та головним бухгалтером заставодавця та скріплену печаткою заставодавця.

* Даний перелік документів є мінімальним та призначається для прийняття до розгляду заявки на кредит. В процесі індивідуальної роботи із позичальником Банк залишає за собою право доповнювати наведений вище перелік документів.

Get Adobe Flash player