You are here

Пакет документів для розгляду заявки на отримання кредиту

 1. Установчі та реєстраційні документи позичальника (засвідчені нотаріально або підписом уповноваженої особи позичальника та скріплені печаткою позичальника).
 2. Інші правоустановчі документи:
  • рішення компетентного органу відповідно до установчих документів позичальника про отримання кредиту в АТ (публ.)Український банк реконструкції та розвитку(наприклад, протокол зборів засновників (акціонерів, учасників).
  • ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, що засвідчені підписом керівника позичальника та відбитком печатки позичальника.
 3. Фінансові документи та довідки:
  • баланси та звіти про фінансові результати та їх використання підприємства за останній рік (поквартально), з відміткою органу статистики України, засвідчені уповноваженими особами позичальника та скріплені печаткою позичальника;
  • довідки з банків (підписані уповноваженими особами відповідного банку), про рух по поточних рахунках позичальника в національній та іноземній валюті за останні 12 місяців, що відкриті в них із зазначенням загальних сум надходжень та списань грошових коштів у розрізі місяців;
  • копії кредитних договорів та додаткових угод до них, договорів по забезпеченню при наявності непогашених кредитів в інших кредитно-фінансових установах, засвідчені уповноваженими особами позичальника та скріплені печаткою позичальника;
  • довідки з банків (підписані уповноваженими особами відповідних банків) про наявність (відсутність) простроченої кредитної заборгованості при наявності непогашених кредитів в інших кредитно-фінансових установах.
 4. Документи на забезпечення кредитних зобов'язань:
  • правовстановлюючі документи на майно, що пропонується банку в якості застави;
  • документи, що підтверджують повноваження представників заставодавця на оформлення майна в заставу;
  • виписку з балансу заставодавця на дату звернення до банку та на дату укладення договору застави, з розшифровкою статі балансу, де обліковується майно, що пропонується банку в якості застави, підписану керівником та головним бухгалтером заставодавця та скріплену печаткою заставодавця.

* Даний перелік документів є мінімальним та призначається для прийняття до розгляду заявки на кредит. В процесі індивідуальної роботи із позичальником Банк залишає за собою право доповнювати наведений вище перелік документів.